Akım trafosu

Akım trafoları küçük güçte olup primer sargıları hat devresiyle seri olarak ve sekonder sargıları da ölçü enstrümanlarına, sayaçlara, koruma sistemlerine ve kontrol cihazlarına bağlanır. Akım trafosu ölçme ve koruma devresini primer geriliminden ayırır ve cihazları aşırı akıma karşı sekonder sargıda meydana gelen akıma uygun olacak şekilde korur. Akım transformatörleri oluşabilecek yüksek gerilimleri önlemek amacıyla asla sekonder sargıları açık olarak çalıştırmazlar ve akım transformatörlerinin sekonder taraflarına sigorta konmaz.

Akım trafoları yapısal olarak tek primer sargıya haiz bara tipi ve primeri sargılı tip olmak üzere iki tiptir.

Akım trafoları kullanım amacına göre ölçü akım trafoları ve koruma akım trafoları olmak üzere iki tiptir.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*Latest Posts

Recent Comments