Sf6 gazı nedir?

SF6SF₆, Kükürt hekzaflorür, renksiz, kokusuz, yanmaz ve son yıllarda genellikle elektrik sanayisinde kullanılan bir gazdır. SF₆ gazı aynı zamanda havadan ağır, yalıtkan özelliğe sahip, insanlar için tehlikeli olmayan ve zehirsiz bir sera gazıdır. Sera gazı olması sebebiyle atmosfere salınması küresel ısınmayı artıracak olsa da bu etki CO2 gibi diğer sera gazları yanında ihmal edilebilir düzeydedir.

SF₆ gazının dielektrik dayanımı havanınkinden 2,5 kat daha yüksektir. Bu etki basınç altında daha da artmaktadır. Bu sebeple elektrik endüstrisinde orta ve yüksek gerilim kesici ve ayırıcı sistemlerinde oldukça yaygın bir kullanımı vardır. Elektrik şalt üreticilerinin bu gazı tercih etmesinin diğer bir sebebi ise SF₆ gazının yüksek ark söndürme özelliğidir. Bu gaz sayesinde oluşan ark hızlıca sönümlenir, ortaya çıkan yüksek sıcaklık soğutulur. SF6, kimyasal kararlılığı sayesinde bozulmadan stabil durumuna döner.

Biraz da kimyasal özelliklerine ve sayısal verilere girecek olursak. Bir kükürt (S) atomuna bağlı 6 flor (F) atomundan meydana gelir. Kimyasal formülü malum olduğu gibi SF₆’dır. Molekül kütlesi 146,06 g mol−1’dır. Bu değer havayı oluşturan azot ve oksijen’in yaklaşık 5 katıdır ve bu nedenle SF6 gazı serbest olduğunda yere çöker. Yoğunluğu 6,17 g cm−3’dür. Kaynama noktası -64 °C’dir. Suda iyi çözünür.

Bilindiği gibi Helyum gazı solunduğunda insan sesi incelir ve televizyonlarda da raslatladığımız komik durumlar ortaya çıkar. Bu sesi helyum gazı içerisinde hızlı ilerlemesinden dolayıdır. SF6 gazında ise tersi bir durum mevcuttur. SF6 ağır bir gazdır ve ses SF6 içerisinde yavaş ilerle. Böylece solunduğunda ses kalınlaşır. Bu da tabi işin magazinsel boyutu. Bu tür gazların solunmasını tavsiye etmeyiz, özellikle SF6 ağır bir gaz olduğundan akciğerlerden atılması da zor olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir